Cauza T-279/11: Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2016 – T & L Sugars și Sidul Açúcares/Comisia („Răspundere extracontractuală — Agricultură — Zahăr — Măsuri excepționale — Aprovizionarea pieței Uniunii — Campania de comercializare 2010/2011 — Normă de drept care are ca obiect conferirea de drepturi particularilor — Încălcare suficient de gravă — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Principiul nediscriminării — Proporționalitate — Încredere legitimă — Obligația de diligență și principiul bunei administrări”)