Asia T-279/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2016 – T & L Sugars ja Sidul Açúcares v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Maatalous — Sokeri — Poikkeukselliset toimenpiteet — Toimitukset unionin markkinoille — Markkinointivuosi 2010/2011 — Oikeussääntö, jolla annetaan yksityisille oikeuksia — Riittävän ilmeinen rikkominen — Asetus (EY) N:o 1234/2007 — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus — Luottamuksensuoja — Huolenpitovelvollisuus ja hyvän hallinnon periaate)