Kohtuasi T-279/11: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – T & L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Põllumajandus — Suhkur — Erimeetmed — Liidu turu varustamine — Turustusaasta 2010/2011 — Üksikisikutele õigusi andev õigusnorm — Piisavalt selge rikkumine — Määrus (EÜ) nr 1234/2007 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte)