Wniosek decyzja Rady zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty załącznik 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów