Pisno vprašanje E-8491/10 Catherine Stihler (S&D) za Komisijo. Skrb za otroke v okviru sorodstva