Решение на Съда (голям състав) от 17 декември 2020 г.