Kirjallinen kysymys E-003428/11 Jean Lambert (Verts/ALE) komissiolle. Gambian ihmisoikeusloukkaukset