Zadeva C-55/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Irski (Neizpolnitev obveznosti — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Oprostitev plačila trošarine za goriva, ki ga za motorna vozila uporabljajo invalidi — Ohranitev oprostitve po poteku prehodnega obdobja — Kršitev)