Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Część II, Sąd. 2011 - 07-08A