Zadeva C-31/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 20. januarja 2011 – Marianne Scheunemann proti Finanzamt Bremerhaven