Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1661 2020 m. lapkričio 3 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1768, kuriuo Kroatijos Respublikai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio