Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, v povezavi z določanjem postopkovnih zahtev za posredovanje, postopkovnih zahtev za arbitražo ter etičnega kodeksa za razsodnike