Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a közép-afrikai fél közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságban a közvetítésre vonatkozó eljárási szabályzat, a választottbírói testületre vonatkozó eljárási szabályzat, valamint a választottbírák magatartási kódexének elfogadása céljából az Európai Unió által képviselendő álláspontról