Zaak T-270/10: Beroep ingesteld op 8 juni 2010 — Conceria Kara/BHIM — Dima (KARRA)