Besluit (EU) 2019/3 van de Raad van 19 december 2018 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap aangaande bepaalde begrotingszaken in verband met de uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap