Rådets afgørelse (EU) 2019/3 af 19. december 2018 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det regionale styringsudvalg for transportfællesskabet til visse budgetanliggender i forbindelse med gennemførelsen af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab