Rozhodnutí Rady (EU) 2019/3 ze dne 19. prosince 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé rozpočtové záležitosti ve vztahu k provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství