Zadeva C-756/19: Sklep sodišča (sedmi senat) z dne 29. aprila 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člena 90 in 273 – Davčna osnova – Zmanjšanje – Neplačilo – Insolventnost dolžnika, ki ima prebivališče izven države – Odločba, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, ki priča o neizterljivosti zahtevane terjatve – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti)