Cauza C-756/19: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 29 aprilie 2020 [cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia] – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 90 și 273 – Bază de impozitare – Reducere – Neplată – Insolvența debitorului cu domiciliul în exteriorul țării – Decizie pronunțată de o instanță din alt stat membru care atestă caracterul nerecuperabil al creanțelor solicitate – Principiile neutralității fiscale și proporționalității]