Lieta C-756/19: Tiesas (septītā palāta) 2020. gada 29. aprīļa rīkojums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 90. un 273. pants – Nodokļa bāze – Samazinājums – Nemaksāšana – Ārvalstī rezidējoša parādnieka maksātnespēja – Citas dalībvalsts tiesas pieņemts nolēmums, ar ko pieteiktie prasījumi atzīti par neatgūstamiem – Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi)