Věc C-756/19: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 29. dubna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Ramada Storax SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Články 90 a 273 – Základ daně – Snížení – Nezaplacení – Platební neschopnost dlužníka, který je rezidentem mimo dotyčnou zemi – Rozhodnutí vydané soudem jiného členského státu, které potvrzuje nedobytnost uplatňovaných pohledávek – Zásady daňové neutrality a proporcionality“)