2014/272/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. május 12. ) a Kínai Népköztársaságból származó műkő behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről