2019 m. rugsėjo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1562, kuriuo dėl hibridinių aliejinių rapsų Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hibridinių aliejinių rapsų Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) ir aliejinių rapsų „Topas 19/2“ (ACS-BNØØ7-1) bei jų produktų pėdsakų toleravimo laikotarpio iš dalies keičiami sprendimai 2007/305/EB, 2007/306/EB ir 2007/307/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6524)