A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumainak összetétele, működése és vezetése tekintetében történő módosításáról