Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) (Text av betydelse för EES) 2021/C 71/05