Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/704 z dne 26. maja 2020 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „INSECTICIDES FOR HOME USE“ (Besedilo velja za EGP)