Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2251, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, järjestelystä korvauksen maksamiseksi jäsenvaltiolle, jonka kansallinen jäsen on valittu Eurojustin puheenjohtajaksi