Pisno vprašanje E-001951/11 Cornelis de Jong (GUE/NGL) za Komisijo. Stanje človekovih pravic baskovskih zapornikov v Španiji