Kirjalik küsimus E-001951/11 Cornelis de Jong (GUE/NGL) komisjonile. Baski kinnipeetavate inimõiguste olukord Hispaanias