Pisno vprašanje E-4884/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) za Komisijo. Nacionalni elektronski registri in njihovo povezovanje