Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1572 оd 28. listopada 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/626 u pogledu popisa trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju mliječnih proizvoda i kukaca (Tekst značajan za EGP)