Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) (Text av betydelse för EES) 2020/C 319/01