Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9021 – DNB Bank / Orkla / Optimizd) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)