Wagner Agrarhandel TITJUR Sodba Sodišča z dne 24. maja 1978. # Hans-Otto Wagner GmbH, Agrarhandel KG proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht Hamburg - Nemčija. # Zneski denarnega nadomestila. # Zadeva 108/77.