Asia C-568/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Stuttgart (Saksa) on esittänyt 5.11.2015 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. v. comtech GmbH