Kohtuasi C-568/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Stuttgart (Saksamaa) 5. novembril 2015 – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. versus comtech GmbH