Informace týkající se podpisu a prozatímního provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii