Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/96 1996 m. spalio 28 d. dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo