Zadeva C-581/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – Martin Wächtler/Finanzamt Konstanz (Predhodno odločanje — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o prostem pretoku oseb — Prenos kraja stalnega prebivališča fizične osebe iz države članice v Švico — Obdavčenje nerealiziranega kapitalskega dobička iz deležev družbe — Neposredno obdavčenje — Prosti pretok samozaposlenih oseb — Enako obravnavanje)