Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Część II, Sąd. 2010-9/10(A)