Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) (Text av betydelse för EES) 2021/C 139/02