Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. julija 2015 Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. julija 2015.#ClientEarth in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti Evropski agenciji za varno hrano.#Pritožba – Dostop do dokumentov institucij Evropske unije – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Člen 4(1)(b) – Uredba (ES) št. 45/2001 – Člen 8 – Izjema od pravice do dostopa – Varstvo osebnih podatkov – Pojem ‚osebni podatek‘ – Pogoji za prenos osebnih podatkov – Ime avtorja vsake od pripomb, ki se nanašajo na osnutek smernic Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v zvezi z znanstveno dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevkom za registracijo za dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet – Zavrnitev dostopa.#Zadeva C-615/13 P.