Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 27, 27 stycznia 2015