Byla C-213/18: 2019 m. lapkričio 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Roma (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adriano Guaitoli ir kt./easyJet Airline Co. Ltd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 – 7 straipsnio 1 dalies a punktas – Jurisdikciją bylose dėl sutarčių turintis teismas – Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – 5, 7, 9 ir 12 straipsniai – Monrealio konvencija – Jurisdikcija – 19 ir 33 straipsniai – Prašymas išmokėti kompensaciją ir atlyginti žalą dėl skrydžių atšaukimo ir atidėjimo)