Mål T-593/20: Talan väckt den 28 september 2020 – Tirrenia di navigazione mot kommissionen