Zadeva T-593/20: Tožba vložena 28. septembra 2020 – Tirrenia di navigazione/Komisija