Zhejiang Aokang Shoes/Padome Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta) 2010. gada 4.martā. # Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (T-407/06) un Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd (T-408/06) pret Eiropas Savienības Padomi. # Dempings - Tādu Ķīnas un Vjetnamas izcelsmes apavu imports, kuriem ir ādas virsa - Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss - Individuāla pieeja - Atlase - Tiesības uz aizstāvību - Vienlīdzīga attieksme - Kaitējums - Tiesiskā paļāvība - Pienākums norādīt pamatojumu. # Apvienotās lietas T-407/06 un T-408/06. TITJUR