Zadeva C-166/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misercórdia de Lisboa (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Omejitve — Prirejanje iger na srečo preko spletnih strani — Nacionalna ureditev, ki določa monopol države — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Vprašanje, ki je enako tistemu, o katerem je Sodišče že odločalo oziroma je odgovor nanj mogoče jasno izpeljati iz sodne prakse — Člen 102 in člen 106(1) PDEU — Zloraba prevladujočega položaja — Nacionalna ureditev, ki prepoveduje oglaševanje za igre na srečo, razen če jih organizira le subjekt, nad katerim strog nadzor opravlja javni organ in kateremu je bila podeljena izključna pravica prirejanje teh iger — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Očitno nedopustno vprašanje)