MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov za Odbor za promet in turizem o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Pripravljavec mnenja: Igor Šoltes