Sprawa T-513/14: Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2015 r. – GreenPack/OHMI (greenpack) (Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji — Wycofanie zgłoszenia do rejestracji — Umorzenie postępowania)